Grondwerk

Waar kunt u ons voor inschakelen?
  • Graafwerk
  • Grondwerk
  • Aanleg riolering
  • Egalisatie
  • Sleuven t.b.v. kabels etc.
Grond en graafwerkzaamheden

Het grondwerk vormt in de bouwnijverheid en GWW de voorbereiding van de bouw. Het bestaat uit het ontgraven en verzetten van grond, het leveren en aanbrengen van grond, grind en zand. Ook het aanbrengen van verhardingen en funderingsmaterialen valt hieronder: alles wat nodig is om een goede ondergrond te verkrijgen.

De term grondwerk wordt ook overdrachtelijk gebruikt om een goede basis voor het begin van een taak aan te geven.